Duchovné cvičenia a duchovné obnovy pre laikov

 DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE LAIKOV inšpirovaná aj duchovnosťou bl. Zdenky Schelingovej – P. Stanislav ROK OFMConv.

od 15. 3. do 17. 3. 2019 

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV inšpirované duchovnosťou bl. Zdenky Schelingovej – Don Rastislav Hamráček SDB a Milosrdné sestry Svätého kríža

od 11. 4. do 14. 4. 2019; Téma DC: “Ako rozvíjať svoj duchovný život v službe a modlitbe.”

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOVP. Leopold Nemček OFMCap. zo Žiliny

od 12. 12. do 15. 12. 2019; Téma DC: “Poľutovaniahodní, ale povolaní (aby sme boli s Ním).”