Duchovné cvičenia a duchovné obnovy pre laikov

JARNÉ DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV inšpirované duchovnosťou blahoslavenej ZDENKY SCHELINGOVEJ 20. – 22. 4. 2018.

Téma DC: “Každodenné zmŕtvychvstanie dnešného človeka”

Exercitátor: JCDr. JUDr. Juraj Jurica PhD.

 

JESENNÉ DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV inšpirované duchovnosťou blahoslavenej ZDENKY SCHELINGOVEJ 9. – 11. 11. 2018.