Duchovné cvičenia a duchovné obnovy pre laikov

 DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV pod vedením P. Leopolda Nemčeka OFMCap. zo Žiliny

od 12. 12. do 15. 12. 2019; Téma DC: “Poľutovaniahodní, ale povolaní (aby sme boli s Ním).”