Duchovné cvičenia a duchovné obnovy pre laikov

JESENNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA PRE LAIKOV inšpirovaná duchovnosťou blahoslavenej ZDENKY SCHELINGOVEJ od 19.10. – 21. 10. 2018.

P. Stanislav Rok, OFMConv. a Milosrdné sestry Svätého kríža.

JESENNÉ DUCHOVNÉ CVIČENIA inšpirované duchovnosťou blahoslavenej ZDENKY SCHELINGOVEJ od 9. 11. do 11. 11. 2018; Exercitátor doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. a Milosrdné sestry Svätého kríža.

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV od 15. do 18. 11. 2018. Exercitátor P. Leopold Nemček OFMCap.

Téma DC: “ŽIŤ S POHĽADOM NA PÁNA.”