Duchovné cvičenia a duchovné obnovy pre laikov

 DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV                                                                                                                                                                                      inšpirované duchovnosťou bl. Zdenky Schelingovej pod vedením Mons. prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD.

od 7. 11. do 10. 11. 2019; Téma DC: “Za mrakmi je moje milované Slnko. Životná cesta kresťana.”

 

VÍKENDOVÁ DUCHOVNÁ OBNOVA pod vedením Vdp. Mgr. Jozefa Barillu, duchovného správcu Charitného domova,

od 15. 11. do 17. 11. 2019, Téma: “Poďme spolu prežívať ADVENT v rodine.”

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV pod vedením P. Leopolda Nemčeka OFMCap. zo Žiliny

od 12. 12. do 15. 12. 2019; Téma DC: “Poľutovaniahodní, ale povolaní (aby sme boli s Ním).”