Duchovné cvičenia a duchovné obnovy pre laikov

 DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV inšpirované duchovnosťou bl. Zdenky Schelingovej

od 7. 11. do 10. 11. 2019; Exercitátor Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.

 

VÍKENDOVÁ DUCHOVNÁ OBNOVA pod vedením Vdp. Mgr. Jozefa Barillu, duchovného správcu Charitného domova,

od 15. 11. do 17. 11. 2019, Téma: “Poďme spolu prežívať ADVENT v rodine.”

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV pod vedením P. Leopolda Nemčeka OFMCap. zo Žiliny

od 12. 12. do 15. 12. 2019; Téma DC: “Poľutovaniahodní, ale povolaní (aby sme boli s Ním).”