Duchovné cvičenia a duchovné obnovy pre laikov

 DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV

DUCHOVNÉ CVIČENIA formou “LECTIO DIVINA” (8- dňové)

od 19. 5. do 27. 5. 2019, Prihlášky na DC je potrebné zaslať na e-mail: sestrynd@gmail.com

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV inšpirované duchovnosťou bl. Zdenky Schelingovej

od 7. 11. do 10. 11. 2019; Tému DC a exercitátora oznámime neskôr

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOVP. Leopold Nemček OFMCap. zo Žiliny

od 12. 12. do 15. 12. 2019; Téma DC: “Poľutovaniahodní, ale povolaní (aby sme boli s Ním).”