Duchovné cvičenia a duchovné obnovy pre laikov

JARNÉ DUCHOVNÉ CVIČENIA inšpirované duchovnosťou blahoslavenej ZDENKY SCHELINGOVEJ 20. – 22. 4. 2018.

JESENNÉ DUCHOVNÉ CVIČENIA inšpirované duchovnosťou blahoslavenej ZDENKY SCHELINGOVEJ 9. – 11. 11. 2018.