Duchovné cvičenia pre kňazov

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE KŇAZOV 2020

Jesenné duchovné cvičenia pre kňazov budú prebiehať v týchto termínoch:

od 21. do 25. septembra 2020, Exercitátor: Mons. Prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD.

od 5.  do 9. októbra 2020, Exercitátor: P. Angelus Štefan KURUC, O. Praem.         

od 12. do 16. októbra 2020, Exercitátor: P. Jozef ŠUPPA, SJ

od 19. do 23. októbra 2020, Exercitátor: P. Jozef ŠUPPA, SJ

od 16. do 20. novembra 2020, Exercitátor: Mons. Marián GAVENDA

od 23. do 27. novembra 2020, Exercitátor: Mons. Prof. ThDr. PhDr. Stanislav STOLÁRIK, PhD.

Ďakujeme Vám, že svojou prítomnosťou na DC v Charitnom domove podporíte jeho prevádzku aj v roku 2020.