Duchovné cvičenia pre kňazov

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE KŇAZOV 2018

V tomto roku sa budú konať  jesenné duchovné cvičenia pre kňazov v týchto termínoch:

od 17. do 21. 9. 2018; Exercitátor P. Viliam Karľa SJ

od 24. do 28. 9. 2018; Exercitátor Mons. Marián Gavenda

od 8. do 12. 10. 2018; Exercitátor Mons. ThDr. Jozef Šelinga, PhD.

od 15. do 19. 10. 2018; Exercitátor ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS.

od 26. do 30. 11. 2018; Exercitátor Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.