Duchovné cvičenia pre rehoľné sestry

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE REHOĽNÉ SESTRY 

Všetky termíny DC pre rehoľné sestry v roku 2020 boli pre opatrenia v súvislosti s COVID 19 ZRUŚENÉ!

Niektoré sestry si budú v Charitnom dome konať svoje Individuálne duchovné cvičenia (bez kňaza).


  MILOSRDNÉ SESTRY SV. KRÍŽA Z ROZHODNUTIA SVOJICH PREDSTAVENÝCH,

PO 47. ROKOCH, K 31. 10. 2020 UKONČIA SVOJU ČINNOSŤ V CHARITNOM DOME.

VŠETKÝM NAŠIM HOSŤOM, EXERCITÁTOROM, SPOLUPRACOVNÍKOM  A  DOBRODINCOM CHARITNÉHO DOMU

ĎAKUJEME ZA VAŠU DOTERAJŠIU SPOLUPRÁCU, DÔVERU A PRIAZEŇ!

        V duchovno – rekreačnej službe a v zachovaní duchovného odkazu Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka v tomto dome  

bude pokračovať Spišská katolícka charita.

Ďakujeme Vám, že svojou prítomnosťou v Charitnom dome aj naďalej podporíte jeho prevádzku.