Duchovné cvičenia pre rehoľné sestry

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE REHOĽNÉ SESTRY 

Duchovné cvičenia pre rehoľné sestry v roku 2019 už nebudú.

V roku 2020 plánujeme pripraviť päť turnusov DC, ktoré zverejníme začiatkom októbra 2019.

Ďakujeme Vám, že Vašou prítomnosťou na DC v Charitnom domove podporíte jeho prevádzku aj v roku 2020.

NA VAŠU PRÍTOMNOSŤ SA TEŠIA MILOSRDNÉ SESTRY SVÄTÉHO KRÍŽA A NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI.