Duchovné cvičenia pre rehoľné sestry

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE REHOĽNÉ SESTRY

V roku 2018 duchovné cvičenia pre rehoľné sestry už nie sú plánované.

Duchovné cvičenia pre rehoľné sestry v roku 2019 zverejníme začiatkom októbra 2018. 

Ďakujeme Vám, že Vašou prítomnosťou na DC v Charitnom domove podporíte jeho prevádzku aj v roku 2019.