Duchovné cvičenia pre rehoľné sestry

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE REHOĽNÉ SESTRY 

Všetky termíny DC pre rehoľné sestry v roku 2020 boli pre opatrenia v súvislosti s COVID 19 ZRUŚENÉ!

Niektoré sestry si do 28. 6. 2020 budú v Charitnom dome konať svoje Individuálne duchovné cvičenia (bez kňaza).

NA VAŠU PRÍTOMNOSŤ SA TEŠIA MILOSRDNÉ SESTRY SVÄTÉHO KRÍŽA A NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI.