Duchovné cvičenia pre rehoľné sestry

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE REHOĽNÉ SESTRY 

DUCHOVNÉ CVIČENIA formou “LECTIO DIVINA” (8- dňové), Exercitátori: P. Drogoš Andrej a P. Honisek Andrej                 

od 19. 5. do 27. 5. 2019, Prihlášky na DC je potrebné zaslať na e-mail: sestrynd@gmail.com

 

V roku 2019 sme naplánovali tieto termíny duchovných cvičení pre rehoľné sestry:

od 10. 6. do 18. 6. 2019 (8-dňové DC); Exercitátor P. Jozef Šuppa SJ OBSADENÝ

 

Duchovné cvičenia sa budú začínať v deň príchodu spoločnou sv. omšou o 17.00 hod.

Ďakujeme Vám, že Vašou prítomnosťou na DC v Charitnom domove podporíte jeho prevádzku aj v roku 2019.

NA VAŠU PRÍTOMNOSŤ SA TEŠIA MILOSRDNÉ SESTRY SVÄTÉHO KRÍŽA A NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI.