Rekreačné pobyty

 PREVÁDZKU CHARITNÉHO DOMU SME V LETNEJ SEZÓNE 2020 ZNOVA OTVORILI

A ĎAKUJEME VÁM, ŽE NÁM AJ NAĎALEJ ZACHOVÁTE SVOJU DÔVERU A PRIAZEŇ!

Ponúkame Vám tieto rekreačné termíny:

REKREAČNÉ POBYTY V LETNEJ SEZÓNE: 

od 6. 9. do 10. 9. 2020


JESENNÉ REKREAČNÉ POBYTY – mimo sezóny

od 16. 9. do 18. 9. 2020

od 25. 9. do 30. 9. 2020

od 23. 10. do 12. 11. 2020


Ďakujeme Vám, že svojou prítomnosťou na rekreačnom pobyte v Charitnom domove podporíte jeho prevádzku aj v roku 2020.

O skrátených rekreačných pobytoch a ďalších rekreačných a duchovných ponukách je možné informovať sa aj na našich telefónnych číslach alebo prostredníctvom e-mailu. Tel. 052 4422630 Mob. 0905 918 664 E-mail: info@charitatatry.sk www.charitatatry.sk  

Na Vašu prítomnosť sa tešia Milosrdné sestry Svätého kríža a naši spolupracovníci.