Rekreačné pobyty

 

Ponúkame Vám tieto rekreačné termíny:

JESENNÉ REKREAČNÉ POBYTY – mimo sezóny

budú zverejnené po zmene prevádzkovateľa Charitného domu po 1. 11. 2020


MILOSRDNÉ SESTRY SV. KRÍŽA Z ROZHODNUTIA SVOJICH PREDSTAVENÝCH, 

PO 47. ROKOCH, K 31. 10. 2020 UKONČIA SVOJU ČINNOSŤ V CHARITNOM DOME.

VŠETKÝM NAŠIM HOSŤOM, EXERCITÁTOROM, SPOLUPRACOVNÍKOM  A  DOBRODINCOM CHARITNÉHO DOMU

ĎAKUJEME ZA VAŠU DOTERAJŠIU SPOLUPRÁCU, DÔVERU A PRIAZEŇ!

        V duchovno – rekreačnej službe a v zachovaní duchovného odkazu Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka v tomto dome  

bude pokračovať Spišská katolícka charita.

Ďakujeme Vám, že svojou prítomnosťou v Charitnom dome aj naďalej podporíte jeho prevádzku.


 

O skrátených rekreačných pobytoch a ďalších rekreačných a duchovných ponukách je možné informovať sa aj na našich telefónnych číslach alebo prostredníctvom e-mailu. Tel. 052 4422630 Mob. 0905 918 664 E-mail: info@charitatatry.sk www.charitatatry.sk