Charitný domov

Poslanie Charitného domova v Dolnom Smokovci

Ktosi pri svojej návšteve nášho domu výstižne charakterizoval poslanie tohto Charitného domova v Dolnom Smokovci: „Je to dom pre telesný oddych a duchovný nádych“ a poprosil nás, aby sme toto poslanie v krásnom prostredí Tatier aj naďalej všemožne chránili a rozvíjali,  „nech všetci, ktorí tento dom navštívia aj naďalej tu nájdu pokoj a pohostinnosť.“

V Charitnom domove vo Vysokých Tatrách, v pokojnom a duchovnom prostredí si môžu oddýchnuť a načerpať nové sily jednotlivci i rôzne skupiny ľudí. Už celé desaťročia v tejto, ako ju iní nazvali „duchovnej oáze“ nachádzajú v jarných a jesenných mesiacoch duchovné pookriatie kňazi, rehoľné sestry aj laici, ktorí si tu radi vykonávajú svoje duchovné cvičenia. Tomuto  vnútornému procesu veľmi napomáha krása stvorenstva poukazujúca na vznešenosť a krásu i  dobrotu a lásku nášho Stvoriteľa. Toto miesto je pre mnohých kňazov a rehoľníkov o to vzácnejšie, že počas totality to bol na Slovensku jediný dom s duchovným poslaním, kde si kňazi a často a tajní rehoľníci počas svojich štúdií i potom pred kňazskou vysviackou, či zložením svätých sľubov vykonávali svoje duchovné cvičenia.

Toto miesto a osobitne „premodlená“ krásna kaplnka Charitného domu, v ktorej sú aj relikvie blahoslavenej Zdenky, je natrvalo spojená s dejinami mnohých kňazských a rehoľných povolaní, preto k nám aj po rokoch radi znova prichádzajú.

Okrem toho v tomto dome organizujeme mnoho duchovných aktivít ako sú napr. duchovné cvičenia pre laikov, víkendové duchovné obnovy so Sr. Zdenkou Schelingovou, kde sa mnohí  chcú prehĺbiť v duchovnosti, z ktorej blahoslavená sestra Zdenka žila.

V úvode sme spomínali, že tento Charitný domov slúži mnohým pre fyzický oddych i spirituálny nádych, preto sa v našom Ročnom pláne podujatí duchovné aktivity vyvážene striedajú s rekreačnými možnosťami, kedy na kratšie, či dlhšie rekreačné pobyty prichádzajú k nám hostia buď jednotlivo alebo aj celé rodiny, starí rodičia s vnúčatami, skupiny, či farnosti, aby tu v kráse malebných Tatier mohli stráviť svoje dovolenky.

Darom tohto domu je možnosť účasti na svätej omši, ktorá je pre veriacich každý deň o 8:30 hod. Krásnu kaplnku majú pre potreby vnútorného stíšenia a odovzdania všetkého Eucharistickému Pánovi naši hostia k dispozícii celých 24 hodín.  Ak si to hostia prajú, ponúkame im možnosť pozretia si filmov s náboženskou tematikou, osobných rozhovorov i jednoducho bytia tu s nimi a pre nich.

Rekreačný pobyt absolvujú u nás aj väčšie skupiny z farností, turistických klubov, ba máme pozitívne skúsenosti aj so skupinou ľudí „bez vyznania“, ktorí po troch dňoch pobytu vytvorili s nami pekné a priateľské spoločenstvo.

Každého, kto túži po pokojnom a duchovnom prežití svojich voľných a dovolenkových chvíľ i po duchovnom pookriatí do Charitného domova v Dolnom Smokovci srdečne v duchu tejto modlitby pozývame:

Otče, požehnaj každého, kto prichádza do tohto domu,
ochraňuj toho, kto z neho odchádza
a daruj pokoj tomu, kto v ňom ostáva. Amen.